Ideologi

Tillid - Tryghed - Teamwork

Når vi mennesker anskaffer os en hund, er der ikke grænser for, hvilke krav vi stiller til den. Hunden skal være renlig, den skal kunne være alene hjemme, den skal gå pænt, den skal komme, når vi kalder og så skal den selvfølgelig være lydig. Vi glemmer desværre ofte at spørge os selv, hvilke behov hunden skal have opfyldt for at kunne leve op til alle vores store forventninger.

I vores træning tager vi udgangspunkt i den enkelte hund samt de racespecifikke egenskaber og behov. Vi tager også hensyn til hundens alder og udviklingsfaser, således at der ikke skabes for høje forventninger til hunden. Der skal være overensstemmelse mellem de forventninger, vi har til vores hunde, og det vi rent faktisk kan forvente af dem.

Hos Hund&Harmoni træner vi udelukkende ud fra en blød ideologi, der går ud på at få hunden til at arbejde frivilligt. Vi træner 100% positivt, hvilket vil sige, at vi på ingen måde anvender tvang eller påfører hunden ubehag i vores træning. Vi mener, at den gode relation mellem hund og ejer bunder i Tillid, Tryghed og Teamwork. 

For at være med til at udbrede kendskabet til 100% positive træningsmetoder, er vi gået sammen med andre engagerede hundetrænere og adfærdsbehandlere i en fælles sammenslutning Positiv Alliance, som har til formål at udbrede faktuel viden omkring hundetræning. En del af dette arbejde består blandt andet i at lave postkort med små tekster, som kan deles på Facebook og andre medier.

Du finder postkortene i vores galleri, og du er hjertelig velkommen til at downloade dem og dermed være med til at sprede vores budskab... Du kan se vores postkort her