Uddannelsens indhold

De emner, som du vil komme igennem på uddannelsen, er følgende:

 • Indlæringspsykologi basis
 • Hvalpens vigtige socialisering
 • Hundens udviklingsfaser
 • Hensigtsmæssig aktivering af familiehunden
 • Hundens unikke sprog
 • Den gode hund-menneske-relation
 • Racekendskab (racegrupper)
 • Hundens zoner
 • Forebyggelse og håndtering af stress
 • Neutralisering - fordele og ulemper
 • Mental førstehjælp


Weekendsamling
Vi mødes til den indledende weekendsamling, som vil være en blanding af teoretisk undervisning og gruppearbejde.

Midtvejsprøver og eksamener
Der vil løbende i uddannelsesforløbet være midtvejsprøver, som skal bestås, inden du kan tage den endelige eksamen, der består af to dele:

 • En 3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler
 • En skriftlig hovedopgave


Alle midtvejsprøver samt den endelige eksamen skal bestås, før du kan modtage dit diplom. Den skriftlige eksamen og hovedopgaven vil blive rettet af Mai-Britt.

Se også "praktiske oplysninger"