Uddannelsens indhold

Du vil på uddannelsen blive ført grundigt gennem teorien bag klikkertræning samt lære at bruge den i praksis. De emner, som vi arbejder med, er følgender:

  • Indlæringspsykologi
  • Fremkaldelse af adfærd
  • Shaping
  • Kriteriesætning
  • Belønningsstrategi
  • Stimuluskontrol
  • Baglænskædning
  • Forstærkningssystemer


Derudover kommer du også til at prøve at klikkertræne en anden art.

Den praktiske træning foregår på hverdage (dag og/eller aften) på Hund&Harmonis træningsbaner i Nordsjælland. Du skal i løbet af uddannelsen påregne 10 gange á 3-4 timer til den praktiske træning.

Den teoretiske undervisning foregår på hverdage (dag og/eller aften) i Nordsjælland. Du skal i løbet af uddannelsen påregne 4 hverdagsaftener á 3-4 timer til den teoretiske undervisning.

Eksamen
Den endelige eksamen består af 2 dele:

  • Aflevering af et eksamensprojekt med egen eller anden hund
  • 2 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler


Eksamenspensum vil være alt udleveret materiale, og der vil inden eksamen blive udleveret en komplet pensumoversigt.

Begge deleksamener vil blive rettet af Mai-Britt og vil blive vurderet "bestået" eller "ikke bestået". Begge deleksamener skal bestås, før du kan modtage dit diplom.  

Se også "praktiske oplysninger".